รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา
330 ถ.เจริญราษฎร์   ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
เบอร์โทรศัพท์ 054299037


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :