ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.18 KB 15
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.16 KB 49
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 66
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 382.82 KB 64
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 42
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 39
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบชั้น ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 40
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.23 KB 40
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 732.64 KB 40
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.33 KB 40
Test Blueprint ภาษาไทย ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 39
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 41
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.72 KB 40
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 39
Test Blueprint สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.51 KB 39
Test Blueprint ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 39
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 43
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 41
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 39
Test Blueprint ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 39
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.09 KB 93
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 59
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 70
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 52
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 56
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 54
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 55
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 67
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 64
แบบใบสมัครเรียนโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.19 KB 98