ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.18 KB 361
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.16 KB 397
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 452
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 382.82 KB 431
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 386
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 383
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบชั้น ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 383
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.23 KB 395
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 732.64 KB 403
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.33 KB 391
Test Blueprint ภาษาไทย ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 397
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 385
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.72 KB 402
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 384
Test Blueprint สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.51 KB 398
Test Blueprint ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 390
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 398
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 387
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 384
Test Blueprint ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 407
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.09 KB 438
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 404
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 419
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 395
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 399
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 405
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 400
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 415
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 405
แบบใบสมัครเรียนโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.19 KB 448