แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/04/2018
ปรับปรุง 03/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 66316
Page Views 97287
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนายางวิทยา นายาง สบปราบ
2 โรงเรียนบ้านแก่น นายาง สบปราบ
3 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ
4 โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง นายาง สบปราบ
5 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง สบปราบ สบปราบ
6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ สบปราบ
7 โรงเรียนบ้านวัฒนา สบปราบ สบปราบ
8 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ
10 โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ สบปราบ สบปราบ
11 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ 054-296-315
12 โรงเรียนบ้านสมัย สมัย สบปราบ
13 โรงเรียนบ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ 054239987
14 โรงเรียนบ้านอุมลอง สมัย สบปราบ
15 โรงเรียนบ้านเด่น สมัย สบปราบ
16 โรงเรียนบ้านปงกา แม่กัวะ สบปราบ
17 โรงเรียนบ้านอ้อ แม่กัวะ สบปราบ
18 โรงเรียนบ้านวังยาว แม่กัวะ สบปราบ
19 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ
20 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา
21 โรงเรียนบ้านใหม่สบปุง ท่าผา เกาะคา
22 โรงเรียนบ้านนางแตน ท่าผา เกาะคา
23 โรงเรียนบ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา
24 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา
25 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา
26 โรงเรียนบ้านป่าแข(อุดมศรัทธานุกูล) นาแก้ว เกาะคา
27 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา
28 โรงเรียนบ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา
29 โรงเรียนบ้านสองแควเหนือ นาแก้ว เกาะคา
30 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา
31 โรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม นาแส่ง เกาะคา
32 โรงเรียนวัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา
33 โรงเรียนวัดป่าเหียง ลำปางหลวง เกาะคา
34 โรงเรียนอนุบาลอ้อมอารี ลำปางหลวง เกาะคา
35 โรงเรียนบ้านจู้ด(วิชัยสามัคคีราษฎร์) ลำปางหลวง เกาะคา
36 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา
37 โรงเรียนวัดนางเหลียว ลำปางหลวง เกาะคา
38 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว เกาะคา
39 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา
40 โรงเรียนวังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา
41 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ (ประถม) ศาลา เกาะคา
42 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ศาลา เกาะคา
43 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ศาลา เกาะคา
44 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เกาะคา เกาะคา
45 โรงเรียนบ้านโป่งร้อน-สันป่าสัก ใหม่พัฒนา เกาะคา
46 โรงเรียนบ้านดอนธรรม (สาขาบ้านต้นผึ้ง) ใหม่พัฒนา เกาะคา
47 โรงเรียนบ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา
48 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา
49 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน ไหล่หิน เกาะคา
50 โรงเรียนบ้านไหล่หิน ไหล่หิน เกาะคา 054274447
51 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ไหล่หิน เกาะคา
52 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา
53 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว ไหล่หิน เกาะคา
54 โรงเรียนบ้านนาโป่ง นาโป่ง เถิน 0821913397
55 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน
56 โรงเรียนบ้านสันหลวง นาโป่ง เถิน
57 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน
58 โรงเรียนบ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน
59 โรงเรียนบ้านป่าตาล ล้อมแรด เถิน
60 โรงเรียนอักษรศิลป์ ล้อมแรด เถิน 054291577
61 โรงเรียนบ้านอุมลอง ล้อมแรด เถิน
62 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน
63 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ล้อมแรด เถิน
64 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน
65 โรงเรียนบ้านหนองเตา ล้อมแรด เถิน
66 โรงเรียนเถินวิทยา ล้อมแรด เถิน
67 โรงเรียนบ้านเวียง ล้อมแรด เถิน
68 โรงเรียนธีรศาสตร์ศึกษา ล้อมแรด เถิน
69 โรงเรียนบ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน
70 โรงเรียนบ้านสองแคว เถินบุรี เถิน
71 โรงเรียนวังหินวิทยา เถินบุรี เถิน
72 โรงเรียนบ้านท่า เถินบุรี เถิน
73 โรงเรียนบ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน
74 โรงเรียนแสลมวิทยา เวียงมอก เถิน
75 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน
76 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน 054260144
77 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เวียงมอก เถิน
78 โรงเรียนบ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน
79 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน
80 โรงเรียนบ้านสบเติน (เรียนรวมแม่ถอดวิทยาทั้งโรง) แม่ถอด เถิน
81 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ แม่ถอด เถิน
82 โรงเรียนบ้านแม่แก่ง (สาขานาบ้านไร่วิทยา) แม่ถอด เถิน
83 โรงเรียนบ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน
84 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน
85 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน
86 โรงเรียนเถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน
87 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน
88 โรงเรียนบ้านแม่ปะ แม่ปะ เถิน
89 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน
90 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน
91 โรงเรียนบ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน
92 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน
93 โรงเรียนแม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน
94 โรงเรียนบ้านท่าช้าง แม่วะ เถิน
95 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน
96 โรงเรียนแม่วะวิทยา แม่วะ เถิน
97 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน
98 โรงเรียนเซนต์ลานิแวค์ ลำปาง เวียงเหนือ เมืองลำปาง 0
99 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม
100 โรงเรียนวัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม
101 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม
102 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทุ่งงาม เสริมงาม
103 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม
104 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง เสริมกลาง เสริมงาม
105 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม
106 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม
107 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม
108 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม
109 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม
110 โรงเรียนสันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม
111 โรงเรียนบ้านปงหัวทุ่ง (เรียนรวมบ้านปงแพ่ง มีครูตาม จ.18) เสริมขวา เสริมงาม
112 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม
113 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม
114 โรงเรียนบ้านปงหลวง เสริมขวา เสริมงาม
115 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง เสริมขวา เสริมงาม
116 โรงเรียนบ้านแม่เลียง เสริมขวา เสริมงาม
117 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม
118 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม
119 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เสริมซ้าย เสริมงาม
120 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม
121 โรงเรียนบ้านนาจะลา เสริมซ้าย เสริมงาม
122 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม
123 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ เสริมซ้าย เสริมงาม
124 โรงเรียนบ้านใหม่ ดอนไฟ แม่ทะ
125 โรงเรียนบ้านดอนไฟ ดอนไฟ แม่ทะ
126 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ดอนไฟ แม่ทะ
127 โรงเรียนบ้านเอียก-นาบง ดอนไฟ แม่ทะ
128 โรงเรียนบ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ
129 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ 054-289274
130 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ
131 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย นาครัว แม่ทะ
132 โรงเรียนบ้านหลวง นาครัว แม่ทะ
133 โรงเรียนบ้านหลุก นาครัว แม่ทะ
134 โรงเรียนบ้านแม่ปุง น้ำโจ้ แม่ทะ
135 โรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี น้ำโจ้ แม่ทะ
136 โรงเรียนบ้านหนอง น้ำโจ้ แม่ทะ
137 โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ น้ำโจ้ แม่ทะ
138 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ
139 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ
140 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ
141 โรงเรียนบ้านนากว้าว(กิ่ว) บ้านกิ่ว แม่ทะ
142 โรงเรียนบ้านนาต๋ม บ้านกิ่ว แม่ทะ
143 โรงเรียนบ้านแม่อิบ (เรียนรวมบ้านบอม) บ้านกิ่ว แม่ทะ
144 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ
145 โรงเรียนบ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ
146 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา บ้านบอม แม่ทะ
147 โรงเรียนบ้านแม่ไทย บ้านบอม แม่ทะ
148 โรงเรียนป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ
149 โรงเรียนบ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ
150 โรงเรียนบ้านปง ป่าตัน แม่ทะ
151 โรงเรียนบ้านนาดง วังเงิน แม่ทะ
152 โรงเรียนบ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ
153 โรงเรียนบ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ
154 โรงเรียนบ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ
155 โรงเรียนบ้านแม่วะ สันดอนแก้ว แม่ทะ
156 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา สันดอนแก้ว แม่ทะ
157 โรงเรียนบ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ
158 โรงเรียนบ้านสันดอนแก้ว สันดอนแก้ว แม่ทะ
159 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ
160 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือ แม่ทะ
161 โรงเรียนบ้านหัวเสือ หัวเสือ แม่ทะ
162 โรงเรียนวัดบ้านทุ่ง หัวเสือ แม่ทะ
163 โรงเรียนบ้านนายาบ เรียนรวมวัดบ้านทุ่ง หัวเสือ แม่ทะ
164 โรงเรียนบ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ
165 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง หัวเสือ แม่ทะ
166 โรงเรียนบ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ
167 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ
168 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ
169 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ แม่ทะ
170 โรงเรียนบ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ
171 โรงเรียนผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก
172 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก 054-380-836
173 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก
174 โรงเรียนแม่พริกวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก
175 โรงเรียนต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก
176 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก
177 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก
178 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก
179 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริก 054299037
180 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก
181 โรงเรียนบ้านท่าด่าน (เรียนรวมอนุบาลแม่พริก ปี กศ.2548) แม่พริก แม่พริก
182 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก