ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานเพื่อรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,10:47   อ่าน 287 ครั้ง