ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.18 KB 259054
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 359.16 KB 259079
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 259161
หลักสูตรมัธยมปรับปรุง ๖๐ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 382.82 KB 259151
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 259063
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.69 KB 259062
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบชั้น ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 259062
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.23 KB 259098
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 732.64 KB 259096
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.33 KB 259119
Test Blueprint ภาษาไทย ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 259074
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.2 KB 259065
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.72 KB 259102
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.84 KB 259064
Test Blueprint สังคม ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.51 KB 259558
Test Blueprint ภาษาไทย ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.99 KB 259074
Test Blueprint วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 259084
Test Blueprint คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.82 KB 259079
Test Blueprint ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.53 KB 259060
Test Blueprint ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.21 KB 259113
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.09 KB 259114
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 259075
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 259113
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 259067
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 259067
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 259096
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 259073
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 259112
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 259079
แบบใบสมัครเรียนโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.19 KB 259166