ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 62
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาได้จัดกิจกรรมรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยจัดให้มีประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย นิทรรศการผลงานและประวัติสุนทรภู่ประกวดร้องเพลง วาดภาพและระบายสีจากวรรณคดี อ่านทำนองเสนาะ คัดตัวอักษรไทย
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,09:18   อ่าน 1523 ครั้ง