ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกภาคทฤษฏี นศท.3 ชั้นปี ณ โรงเรียนเถินวิทยา วันที่ 2 พ.ย.63
โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของ นศท.3 ชั้นปี ณ โรงเรียนเถินวิทยา ตั้งแตวันที่ 2-ๅ-  พ.ย.63โดยมีครูมานัส  ลัทธิสิทธิ์และครูนิพนธื  ฉัตรคำ ผู้กับกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,08:37   อ่าน 303 ครั้ง