ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะในระดับประถมและมัธยม
ชื่อนักเรียน : การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,14:15   อ่าน 293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ทั้งทีมชายและทีมหญิง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนสวดมต์หมู่ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,19:08   อ่าน 246 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดวงโยธวาทิตระดับประเทศในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนวงโยธวาทิต
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2561,11:38   อ่าน 269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถาม ระดับประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาลิตา ประเสริฐสันติสุขและเด็กหญิงทิพรัตน์ ทิพมา
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2561,09:02   อ่าน 331 ครั้ง