ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดวงโยธวาทิตระดับประเทศในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนวงโยธวาทิต
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2561,11:38   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถาม ระดับประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาลิตา ประเสริฐสันติสุขและเด็กหญิงทิพรัตน์ ทิพมา
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2561,09:02   อ่าน 82 ครั้ง