ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำ 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561ณ อาคารโดมสุขวิมล  วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู  นักเรียนและบุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงานมีพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและต่อด้วยกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณรจำนวน 50 รูป  กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่และการประกวดวาดรูประบายสีเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,20:37   อ่าน 325 ครั้ง