ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
คณะครูประจำชั้นรอรับการลงทะเบียนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนมาลงทะเบียนกับครูประจำชั้น
เริ่มเปิดการประชุมนำโดยผู้รับใบอนุญาต พระครูโสภณสาธุกิจ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ผู้รับใบอนุญาติให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมในการประชุม
ผู้จัดการ ท่านประมูล สุภาจันทร์ กล่าวให้โอวาท
ผู้อำนวยการ พระใบฎีกาอุเทน ชี้แจ้งในเรื่องการพัฒนากิจการของทางโรงเรียนในด้านภาพรวม
ครูสุชิน ทองประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงงานเกี่ยวกับงานวิชาการ
ครูสุชาติ คำมูลเปี้ย ฝ่ายธุรการชี้แจงงานในฝ่ายธุรการ
ครูสุเมธ สุยะลังกา ฝ่ายปกครองชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบของทางโรงเรียน
แนะนำคณะครูของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
คณะครูแนะนำตัวเองให้ผู้ปกครองทราบ
ผู้ปกครองที่เข้ารูปประชุม
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,10:47   อ่าน 1832 ครั้ง