ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง 2562
วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือนยี่(เหนือ)หรือเดือน12 กำหนดเป็นวันประเพณีลอยกระทงโรงเรียศักดิ์สุนันท์วิทยานำโดยพระครูนิวิฐสุทธิการ(ผอ.อุเทน)คระครู คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนได้พร้อมใจร่วมกันจัดทำขบวนกระทงเข้าร่วมกับทางเทศบาลตำบลแม่พริกซึ่งเป็นแม่งานในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยประเพณีลอยกระทงนั้นทางโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาได้สนับสนุนขบวนกระทงเข้าร่วมทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,18:24   อ่าน 1256 ครั้ง