ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูปี 63
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนได้แยกการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ ส่วน ในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูในพระวิหารวัดแม่พริกลุ่ม ระดับมัธยมจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในอาคารโดมเอนกประสงค์  โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเพื่อนำไปใช้ในภายภาคหน้า
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,10:53   อ่าน 1037 ครั้ง