ภาพกิจกรรม
การประชุมและพบปะผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,15:05   อ่าน 163 ครั้ง